Par

Nishishima Daisuke

© Nishishima Daisuke (Kôdansha)
Couverture du premier volume de "Subete ga chotto zutsu yasashii seikai" de Nishishima Daisuke, prépublié dans la revue Morning Two.