Par

Shirato Sampei

© Shirato Sampei
Couverture du numéro 25 de Garo (1966)
© Shirato Sampei
"Ninja Bugeichô"