© Maruo Suehiro (LeLézard Noir)
"Yume no Q-Saku", 2005.