© Gipi (Futuropolis)
"Vois comme ton ombre s'allonge", 2014.